Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ ( Đan ghế dây nhựa) khóa 1 - 2018

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ ( Đan ghế dây nhựa) khóa 1 - 2018

 •   19/07/2018 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/7/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ ( Đan ghế dây nhựa) khóa 1 - 2018
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải

 •   19/07/2018 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa

 •   19/07/2018 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/7/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Tân Nam - xã Vĩnh Tân

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Tân Nam - xã Vĩnh Tân

 •   12/07/2018 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tổ chức lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Tân Nam - xã Vĩnh Tân.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa

 •   12/07/2018 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tổ chức lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa.
Lễ khai giảng lớp Đan kết cườm - tại khóm Kinh Ven - phường Khánh Hòa

Lễ khai giảng lớp Đan kết cườm - tại khóm Kinh Ven - phường Khánh Hòa

 •   20/06/2018 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/5/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Khánh Hòa, tổ chức lễ Khai giảng lớp Đan kết cườm, tại khóm Kinh Ven - phường Khánh Hòa - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K05/2018, ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K05/2018, ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân

 •   20/06/2018 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/6/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ. Khóa: 05, tại ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01,K02/2018, ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01,K02/2018, ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp

 •   20/06/2018 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/5/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy-UBND xã Vĩnh Hiệp, tổ chức lễ Khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01,K02/2018, địa điểm tại ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K03,K04/2018, địa điểm ấp Năm Căn, xã Lai Hòa

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K03,K04/2018, địa điểm ấp Năm Căn, xã Lai Hòa

 •   19/06/2018 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/6/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng 2 lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ. Khóa: 03,04, tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa - Thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng nghề Phi Nông Nghiệp năm 2017 tại TTGDNN-GDTX

Lễ khai giảng nghề Phi Nông Nghiệp năm 2017 tại TTGDNN-GDTX

 •   29/05/2017 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/5/2017, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Tổ chức lễ khai giảng 4 lớp sơ cấp nghề Phi nông nghiệp. Khóa I, II/ 2017, nhằm mục đích đào tạo nghề cho lao động có kỹ năng ứng dụng khoa học vào trong sản xuất, tạo việc làm thu nhập ổn định, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỉ lệ hộ nghèo trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01/2017- tại ấp Phạm Kiểu - VH

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01/2017- tại ấp Phạm Kiểu - VH

 •   29/05/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Được sự thống nhất của UBND thi xã Vĩnh Châu và được sự hỗ trợ UBND xã Vĩnh Hiệp tiến hành vận động, chiêu sinh xét tuyển đến nay đã đủ điều kiện khai giảng. Sáng ngày 23/5/2017. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại ấp Phạm Kiểu - xã Vĩnh Hiệp - Thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân

 •   01/08/2016 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29/7/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy-UBND xã Vĩnh tân, tổ chức lễ Khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, mở tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại khóm Kinh ven - KH

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại khóm Kinh ven - KH

 •   12/07/2016 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 5/7/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại khóm Kinh ven - Phường Khánh Hòa - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Kinh mới - VH

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Kinh mới - VH

 •   12/07/2016 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4/7/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Kinh mới - xã Vĩnh hiệp.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Đăng văn đông

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Đăng văn đông

 •   12/07/2016 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 338
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4/7/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên liên kết với Cơ sở Ngọc Mai tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại Ấp Đặng Văn Đông - Xã Vĩnh Hiệp - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng dạy nghề lớp Kết cườm

Lễ bế giảng dạy nghề lớp Kết cườm

 •   29/09/2015 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 1456
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/9/2015, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên phối hợp với Hợp tác xã Đại phát tổ chức bế giảng lớp dạy nghề kết cườm.

VĂN BẢN

60/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Lễ, treo cờ nhân ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thời gian đăng: 30/08/2017

lượt xem: 274 | lượt tải:74

111/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 431 | lượt tải:145

1126/UBND-NC

Công văn về việc đăng ký thu hút nhân lực trình độ sau đại học năm 2017 -2018

Thời gian đăng: 05/07/2017

lượt xem: 246 | lượt tải:87

03/HD-SNV

Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 261 | lượt tải:99

1127/UBND-NC

V/v đẩy mạnh việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã

Thời gian đăng: 11/07/2017

lượt xem: 267 | lượt tải:110

58/KH-UBND

Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Thời gian đăng: 05/07/2017

lượt xem: 271 | lượt tải:77

43/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên

Thời gian đăng: 17/06/2017

lượt xem: 255 | lượt tải:82

1426/SGDĐT-GDTrH

V/v Chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm trong năm học 2015 - 2016

Thời gian đăng: 21/06/2017

lượt xem: 239 | lượt tải:76

755/QĐ-TTg

Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thời gian đăng: 06/07/2017

lượt xem: 280 | lượt tải:71

128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 128 /2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thời gian đăng: 06/07/2017

lượt xem: 307 | lượt tải:67

Sự kiện trung tâm

« tháng 09/2019 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến vấn đề gì ?

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Học nghề và Việc làm

LIÊN KẾT

 

 

 

 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học xây dựng miền tây Vĩnh Long
 • Trường Đại học Trà Vinh
 • Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 Vĩnh Long
 • Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng
 • Trường Trung Nghề Đông Dương Cần Thơ
 • Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Bạc Liêu
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây