Thông báo tuyển dụng ngành chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản

Thông báo tuyển dụng ngành chế biến đồ ăn sẵn tại Nhật Bản

 •   01/02/2021 21:32:00
 •   Đã xem: 1165
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng với Công ty cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và Chuyên Gia (SULECO) cần tuyển ngành chế biến đồ ăn sẵn có thời hạn tại Nhật Bản.
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài

 •   29/06/2020 04:10:00
 •   Đã xem: 818
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với các Công ty xuất khẩu lao động cần tuyển lao động đi làm việc tại các Nước: Saudi Arabia; Dubai; Rumani; Đài loan; Nhật bản như sau:
Thông báo tuyển dụng ngành nghề Giúp việc gia đình tại Đài Loan tháng 6 năm 2020

Thông báo tuyển dụng ngành nghề Giúp việc gia đình tại Đài Loan tháng 6 năm 2020

 •   25/05/2020 23:08:00
 •   Đã xem: 1341
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động giúp việc gia đình tại ĐÀI LOAN.
Thông báo tuyển dụng ngành nghề Sản xuất thiết bị y tế tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng ngành nghề Sản xuất thiết bị y tế tại Đài Loan

 •   25/05/2020 21:23:00
 •   Đã xem: 1635
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động sản xuất thiết bị y tế tại ĐÀI LOAN.
Thông báo tuyển dụng ngành nghề Chế tạo sản xuất tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng ngành nghề Chế tạo sản xuất tại Đài Loan

 •   25/05/2020 03:15:00
 •   Đã xem: 1087
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động ngành nghề Chế tạo sản xuất tại ĐÀI LOAN
Thông báo tuyển dụng ngành nghề Gia công sắt thép tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng ngành nghề Gia công sắt thép tại Đài Loan

 •   24/05/2020 21:49:00
 •   Đã xem: 1123
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động ngành nghề công xưởng gia công sắt thép tại ĐÀI LOAN.
Thông báo tuyển dụng lao động ngành Gia công các loại tấm thép làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng lao động ngành Gia công các loại tấm thép làm việc tại Đài Loan

 •   21/10/2019 23:52:00
 •   Đã xem: 1098
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động công xưởng gia công các loại tấm thép tại ĐÀI LOAN.
Thông báo tuyển dụng lao động ngành Chế biến thực phẩm làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển dụng lao động ngành Chế biến thực phẩm làm việc tại Đài Loan

 •   21/10/2019 04:52:00
 •   Đã xem: 938
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động chế biến thực phẩm tại ĐÀI LOAN.
Thông báo tuyển lao động làm việc trong nước và nươc ngoài

Thông báo tuyển lao động làm việc trong nước và nươc ngoài

 •   03/07/2019 04:27:00
 •   Đã xem: 2272
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO và Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt, Công ty TNHH may mặc BOWKER (VIỆT NAM) cần tuyển lao động làm việc trong nước và ngoài nước với điều kiện làm việc như sau:
Thông báo tuyển lao động làm việc có thời hạn tại UAE

Thông báo tuyển lao động làm việc có thời hạn tại UAE

 •   03/07/2019 04:13:00
 •   Đã xem: 1718
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động làm việc tại UAE và điều kiện làm việc như sau:
Thông báo tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản

Thông báo tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản

 •   03/07/2019 04:06:00
 •   Đã xem: 1156
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt, cần tuyển lao động làm việc ở ngoài nước với điều kiện làm việc như sau:
Thông báo tuyển lao động đơn hàng may làm việc tại nước RUMANI

Thông báo tuyển lao động đơn hàng may làm việc tại nước RUMANI

 •   03/07/2019 03:47:00
 •   Đã xem: 3096
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế VINACO cần tuyển lao động làm việc tại Rumani và điều kiện làm việc như sau:
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, năm 2019

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, năm 2019

 •   23/06/2019 22:32:00
 •   Đã xem: 2113
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt cần tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản như sau:
Thông báo tuyển dụng lao động may mặc

Thông báo tuyển dụng lao động may mặc

 •   12/11/2018 21:28:00
 •   Đã xem: 3706
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công ty TNHH may mặc PREMIER GLOGAL Việt Nam tuyển dụng lao động làm việc tại Khu công nghiệp Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Đài Loan

 •   04/07/2018 23:18:00
 •   Đã xem: 1209
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp cùng với Công ty cổ phần(EMICO,JSC) cần tuyển lao động đi làm việc tại Đài Loan như sau:
Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

 •   07/07/2017 03:47:00
 •   Đã xem: 3532
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công ty cổ phần (EMICO..,JSC) tổ chức tuyển dụng 300 lao động đi làm việc tại Nhật Bản như sau:
Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại nhà máy thủy sản Tin an

Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại nhà máy thủy sản Tin an

 •   07/07/2017 00:26:00
 •   Đã xem: 3008
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công ty Chế biến thực phẩm Sao Ta tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông như sau:
Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động sang Malaysia

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động sang Malaysia

 •   17/05/2017 22:14:00
 •   Đã xem: 1090
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Thị xã vĩnh châu, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Liên Việt (VINADE ..,JSC) tổ chức tuyển dụng 50 lao động làm việc tại Malaysia, như sau:
Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động sang Malaysia năm 2017

Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động sang Malaysia năm 2017

 •   03/03/2017 02:56:00
 •   Đã xem: 1542
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Thị xã vĩnh châu, phối hợp với công ty CPPT Liên Việt (VINADe ..,JSC,TP.HCM) đang có nhu cầu tuyển lao động làm việc tại Malaysia cho các nhà máy điện tử ALPS Nilai, nhà máy xe Soritsu, nhà máy Sydney Cake Houé, nhà máy điện tử Pan International và tập đoàn dầu khí Petro - Malaysia, cần tuyển:

Các tin khác

VĂN BẢN

471/SLĐTBXH-VLTLATLĐ

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 288 | lượt tải:98

386/QLLĐNN-TTTT

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 256 | lượt tải:98

850/SLĐTBXH-VLATLĐ

Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

Thời gian đăng: 16/06/2022

lượt xem: 329 | lượt tải:104

1163/UBND-VX

V/v tuyên truyền, phổ biến thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

Thời gian đăng: 13/05/2022

lượt xem: 510 | lượt tải:374

21/PNV-ĐT

Về việc đăng ký tuyển sinh sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 792 | lượt tải:245

03/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2020 2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 1135 | lượt tải:270

60/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Lễ, treo cờ nhân ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thời gian đăng: 30/08/2017

lượt xem: 1041 | lượt tải:341

111/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1614 | lượt tải:477

1126/UBND-NC

Công văn về việc đăng ký thu hút nhân lực trình độ sau đại học năm 2017 -2018

Thời gian đăng: 05/07/2017

lượt xem: 1229 | lượt tải:365

03/HD-SNV

Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1706 | lượt tải:1125

Sự kiện trung tâm

« tháng 07/2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến vấn đề gì ?

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Học nghề và Việc làm

LIÊN KẾT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học xây dựng miền tây Vĩnh Long
 • Trường Đại học Trà Vinh
 • Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 Vĩnh Long
 • Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng
 • Trường Trung Nghề Đông Dương Cần Thơ
 • Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Bạc Liêu
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây