Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc Khmer năm 2020 (Đợt 2)

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc Khmer năm 2020 (Đợt 2)

 •   09/08/2020 21:46:00
 •   Đã xem: 1126
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được học tập tiếng dân tộc khmer để phục vụ cho công tác, làm việc với đồng bào khmer góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc với nhau và được miễn thi môn ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng (Quy định tại điều 8, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng nhận tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức, thi và cấp chứng nhận tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 •   07/08/2020 04:19:00
 •   Đã xem: 1677
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020

 •   03/06/2020 04:32:00
 •   Đã xem: 1758
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-PGDĐT, ngày 26/02/2019 của Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Vĩnh Châu về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu;
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc Khmer năm 2020

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc Khmer năm 2020

 •   06/01/2020 02:55:00
 •   Đã xem: 3125
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được học tập tiếng dân tộc khmer để phục vụ cho công tác, làm việc với đồng bào khmer góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc với nhau và được miễn thi môn ngoại ngữ trong các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng (Quy định tại điều 8, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp

Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp

 •   27/08/2019 05:00:00
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, Tiểu học hạng II

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, Tiểu học hạng II

 •   16/07/2019 23:09:00
 •   Đã xem: 1951
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ kế hoạch số 91/KH-PGDĐT, ngày 26/02/2019 của Phòng giáo dục - Đào tạo thị xã Vĩnh Châu về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối vối giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu;
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS tháng 6 năm 2019

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS tháng 6 năm 2019

 •   03/06/2019 03:02:00
 •   Đã xem: 2036
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ kế hoạch số 91/KH-PGDĐT, ngày 26/02/2019 của Phòng giáo dục - Đào tạo thị xã Vĩnh Châu về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối vối giáo viên mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu;
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2019

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2019

 •   26/02/2019 22:43:00
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 09/11/2017 của UBND thị xã Vĩnh Châu về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối vối giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu;
Thông báo tuyển sinh trình độ trung nghề Nuôi trồng thủy sản

Thông báo tuyển sinh trình độ trung nghề Nuôi trồng thủy sản

 •   19/02/2019 03:17:00
 •   Đã xem: 1095
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp nghề Nuôi trồng thủy sản như sau:
Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ôtô hạng B2,C tháng 3/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ôtô hạng B2,C tháng 3/2019

 •   19/02/2019 03:11:00
 •   Đã xem: 1872
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh châu phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề số 9 (Chi nhánh đào tạo lái xe Bạc Liêu) tổ chức tuyển sinh đào tạo lớp lái xe ô tô hạng B2 và hạng C như sau:
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS (Đợt 4/2018)

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS (Đợt 4/2018)

 •   30/10/2018 04:27:00
 •   Đã xem: 1083
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở như sau:
Thông báo tuyển sinh Đào tạo bồi dưỡng Tin học "Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin" 2018

Thông báo tuyển sinh Đào tạo bồi dưỡng Tin học "Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin" 2018

 •   14/08/2018 05:17:00
 •   Đã xem: 1253
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Trung tâm Đào tạo và cung ứng lao động Toàn thịnh tổ chức tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tin học "Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin" theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ thông tin và Truyền thông.
Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 8-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 8-2018

 •   14/08/2018 05:07:00
 •   Đã xem: 1811
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh châu phối hợp với Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thăng long, tàu, tổ chức tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 như sau:
Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS (Đợt 3/2018)

Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS (Đợt 3/2018)

 •   09/08/2018 23:49:00
 •   Đã xem: 996
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở như sau:
Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 7-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 7-2018

 •   04/07/2018 21:48:00
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh châu phối hợp với Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thăng long, tàu, tổ chức tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 như sau:
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy, chửa cháy năm 2018

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy, chửa cháy năm 2018

 •   11/06/2018 22:56:00
 •   Đã xem: 1331
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 1040/UBND-NC ngày 31/5/2018 của UBND thị xã Vĩnh Châu về chấp thuận mở lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy, chửa cháy năm 2018 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.
Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 6-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 6-2018

 •   11/06/2018 22:54:00
 •   Đã xem: 1292
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh châu phối hợp với Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thăng long, tàu, tổ chức tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 như sau:
Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 5-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 Tháng 5-2018

 •   02/05/2018 04:38:00
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh châu phối hợp với Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Thăng long, tàu, tổ chức tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 như sau:
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng Anh dành cho trẻ em

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng Anh dành cho trẻ em

 •   05/04/2018 21:24:00
 •   Đã xem: 1412
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh dành cho học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và khuyến khích niềm đam mê học tiếng Anh. Sự tham gia của giáo viên có kinh nghiệm sẽ giúp học sinh giáo tiếp bằng Tiếng Anh tự tin và tự nhiên hơn như sau:

Các tin khác

VĂN BẢN

471/SLĐTBXH-VLTLATLĐ

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 188 | lượt tải:67

386/QLLĐNN-TTTT

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 162 | lượt tải:65

850/SLĐTBXH-VLATLĐ

Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

Thời gian đăng: 16/06/2022

lượt xem: 244 | lượt tải:78

1163/UBND-VX

V/v tuyên truyền, phổ biến thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

Thời gian đăng: 13/05/2022

lượt xem: 339 | lượt tải:280

21/PNV-ĐT

Về việc đăng ký tuyển sinh sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 671 | lượt tải:218

03/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2020 2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 952 | lượt tải:242

60/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Lễ, treo cờ nhân ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thời gian đăng: 30/08/2017

lượt xem: 951 | lượt tải:309

111/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1500 | lượt tải:443

1126/UBND-NC

Công văn về việc đăng ký thu hút nhân lực trình độ sau đại học năm 2017 -2018

Thời gian đăng: 05/07/2017

lượt xem: 1052 | lượt tải:339

03/HD-SNV

Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1431 | lượt tải:1077

Sự kiện trung tâm

« tháng 02/2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website ?

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Học nghề và Việc làm

LIÊN KẾT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học xây dựng miền tây Vĩnh Long
 • Trường Đại học Trà Vinh
 • Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 Vĩnh Long
 • Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng
 • Trường Trung Nghề Đông Dương Cần Thơ
 • Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Bạc Liêu
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây