Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ ( Đan ghế dây nhựa) khóa 1 - 2018

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ ( Đan ghế dây nhựa) khóa 1 - 2018

 •   19/07/2018 21:04:00
 •   Đã xem: 989
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/7/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ ( Đan ghế dây nhựa) khóa 1 - 2018
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải

 •   19/07/2018 03:53:00
 •   Đã xem: 982
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa

 •   19/07/2018 03:34:00
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/7/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Hòa Nam, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Tân Nam - xã Vĩnh Tân

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Tân Nam - xã Vĩnh Tân

 •   12/07/2018 03:10:00
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tổ chức lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Tân Nam - xã Vĩnh Tân.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa

 •   12/07/2018 02:46:00
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu, tổ chức lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa.
Lễ khai giảng lớp Đan kết cườm - tại khóm Kinh Ven - phường Khánh Hòa

Lễ khai giảng lớp Đan kết cườm - tại khóm Kinh Ven - phường Khánh Hòa

 •   20/06/2018 22:31:00
 •   Đã xem: 757
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/5/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Khánh Hòa, tổ chức lễ Khai giảng lớp Đan kết cườm, tại khóm Kinh Ven - phường Khánh Hòa - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K05/2018, ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K05/2018, ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân

 •   20/06/2018 22:07:00
 •   Đã xem: 621
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/6/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ. Khóa: 05, tại ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01,K02/2018, ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01,K02/2018, ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp

 •   20/06/2018 21:08:00
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/5/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy-UBND xã Vĩnh Hiệp, tổ chức lễ Khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01,K02/2018, địa điểm tại ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K03,K04/2018, địa điểm ấp Năm Căn, xã Lai Hòa

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K03,K04/2018, địa điểm ấp Năm Căn, xã Lai Hòa

 •   19/06/2018 03:07:00
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/6/2018. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng 2 lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ. Khóa: 03,04, tại ấp Năm Căn - xã Lai Hòa - Thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng nghề Phi Nông Nghiệp năm 2017 tại TTGDNN-GDTX

Lễ khai giảng nghề Phi Nông Nghiệp năm 2017 tại TTGDNN-GDTX

 •   29/05/2017 22:45:00
 •   Đã xem: 1428
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/5/2017, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Tổ chức lễ khai giảng 4 lớp sơ cấp nghề Phi nông nghiệp. Khóa I, II/ 2017, nhằm mục đích đào tạo nghề cho lao động có kỹ năng ứng dụng khoa học vào trong sản xuất, tạo việc làm thu nhập ổn định, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỉ lệ hộ nghèo trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01/2017- tại ấp Phạm Kiểu - VH

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ K01/2017- tại ấp Phạm Kiểu - VH

 •   29/05/2017 22:00:00
 •   Đã xem: 895
 •   Phản hồi: 0
Được sự thống nhất của UBND thi xã Vĩnh Châu và được sự hỗ trợ UBND xã Vĩnh Hiệp tiến hành vận động, chiêu sinh xét tuyển đến nay đã đủ điều kiện khai giảng. Sáng ngày 23/5/2017. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại ấp Phạm Kiểu - xã Vĩnh Hiệp - Thị xã Vĩnh Châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân

 •   01/08/2016 05:45:00
 •   Đã xem: 815
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29/7/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy-UBND xã Vĩnh tân, tổ chức lễ Khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, mở tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại khóm Kinh ven - KH

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại khóm Kinh ven - KH

 •   12/07/2016 22:10:00
 •   Đã xem: 872
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 5/7/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại khóm Kinh ven - Phường Khánh Hòa - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Kinh mới - VH

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Kinh mới - VH

 •   12/07/2016 21:14:00
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4/7/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Kinh mới - xã Vĩnh hiệp.
Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Đăng văn đông

Lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Đăng văn đông

 •   12/07/2016 05:57:00
 •   Đã xem: 755
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 4/7/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên liên kết với Cơ sở Ngọc Mai tổ chức lễ khai giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại Ấp Đặng Văn Đông - Xã Vĩnh Hiệp - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng dạy nghề lớp Kết cườm

Lễ bế giảng dạy nghề lớp Kết cườm

 •   29/09/2015 23:08:00
 •   Đã xem: 2426
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/9/2015, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên phối hợp với Hợp tác xã Đại phát tổ chức bế giảng lớp dạy nghề kết cườm.

VĂN BẢN

471/SLĐTBXH-VLTLATLĐ

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 188 | lượt tải:67

386/QLLĐNN-TTTT

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 162 | lượt tải:65

850/SLĐTBXH-VLATLĐ

Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

Thời gian đăng: 16/06/2022

lượt xem: 244 | lượt tải:78

1163/UBND-VX

V/v tuyên truyền, phổ biến thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

Thời gian đăng: 13/05/2022

lượt xem: 339 | lượt tải:280

21/PNV-ĐT

Về việc đăng ký tuyển sinh sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 672 | lượt tải:218

03/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2020 2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 952 | lượt tải:242

60/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Lễ, treo cờ nhân ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thời gian đăng: 30/08/2017

lượt xem: 951 | lượt tải:309

111/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1501 | lượt tải:443

1126/UBND-NC

Công văn về việc đăng ký thu hút nhân lực trình độ sau đại học năm 2017 -2018

Thời gian đăng: 05/07/2017

lượt xem: 1052 | lượt tải:339

03/HD-SNV

Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1431 | lượt tải:1077

Sự kiện trung tâm

« tháng 02/2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website ?

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Học nghề và Việc làm

LIÊN KẾT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học xây dựng miền tây Vĩnh Long
 • Trường Đại học Trà Vinh
 • Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 Vĩnh Long
 • Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng
 • Trường Trung Nghề Đông Dương Cần Thơ
 • Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Bạc Liêu
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây