Lễ khai giảng lớp Trồng cây ăn quả (Nhãn) K04 tại ấp Xung Thum B - xã Lai Hòa

Lễ khai giảng lớp Trồng cây ăn quả (Nhãn) K04 tại ấp Xung Thum B - xã Lai Hòa

 •   28/09/2018 02:56:00
 •   Đã xem: 922
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/9/2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu cùng với sự hỗ trợ của Đảng ủy - UBND xã Lai Hòa đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trồng cây ăn quả (cây Nhãn) K04 tại ấp Xung Thum B - xã Lai Hòa - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại UNBD xã Hòa Đông

Lễ bế giảng lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại UNBD xã Hòa Đông

 •   16/09/2016 03:16:00
 •   Đã xem: 1769
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Hòa đông tổ chức bế giảng lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại UNBD xã Hòa Đông - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Nuôi trồng thủy sản - tại ấp NôPôl - xã Vĩnh tân

Lễ bế giảng lớp Nuôi trồng thủy sản - tại ấp NôPôl - xã Vĩnh tân

 •   14/09/2016 21:53:00
 •   Đã xem: 1082
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Vĩnh tân tổ chức bế giảng lớp Nuôi trồng thủy sản - tại ấp NôPôl - xã Vĩnh tân - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ - tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân

 •   12/09/2016 21:14:00
 •   Đã xem: 1006
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Vĩnh tân tổ chức bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ, tại ấp Tân hòa - xã Vĩnh tân - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu K02 tại khóm Cà lăng B - Phường 2

Lễ bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu K02 tại khóm Cà lăng B - Phường 2

 •   11/09/2016 23:36:00
 •   Đã xem: 823
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 9/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND Phường 2 tổ chức bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu K02 tại khóm Cà lăng B - Phường 2 - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu K01 tại khóm Cà lăng B - Phường 2

Lễ bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu K01 tại khóm Cà lăng B - Phường 2

 •   11/09/2016 23:24:00
 •   Đã xem: 662
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 9/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND Phường 2 tổ chức bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu K01 tại khóm Cà lăng B - Phường 2 - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Sở tại B - phường Vĩnh phước

Lễ bế giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Sở tại B - phường Vĩnh phước

 •   11/09/2016 21:05:00
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 7/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Vĩnh phước tổ chức bế giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Sở tại B - phường Vĩnh phước - thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước

Lễ bế giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước

 •   11/09/2016 20:58:00
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 7/9/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Vĩnh phước tổ chức bế giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước - thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại ấp Thạch sao - xã Hòa đông

Lễ khai giảng lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi tại ấp Thạch sao - xã Hòa đông

 •   26/08/2016 04:53:00
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/8/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp cùng Phòng kinh tế - Đảng ủy - UBND xã Hòa đông, tổ chức lễ khai giảng lớp Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, tại ấp Thạch sao - xã Hòa đông - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Nuôi trồng thủy sản tại ấp Nôpôl - xã Vĩnh tân

Lễ khai giảng lớp Nuôi trồng thủy sản tại ấp Nôpôl - xã Vĩnh tân

 •   21/08/2016 23:07:00
 •   Đã xem: 889
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/8/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp cùng Phòng kinh tế - Đảng ủy - UBND xã Vĩnh tân tổ chức lễ khai giảng lớp Nuôi trồng thủy sản tại ấp Nôpôl - xã Vĩnh tân - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại khóm Kinh ven - phường Khánh hòa

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại khóm Kinh ven - phường Khánh hòa

 •   10/08/2016 04:12:00
 •   Đã xem: 714
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/8/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND phường Khánh hòa tổ chức bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại khóm Kinh ven - phường Khánh hòa - thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Đặng Văn Đông - xã Vĩnh hiệp

Lễ bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Đặng Văn Đông - xã Vĩnh hiệp

 •   09/08/2016 04:37:00
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 9/8/2016, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tổ chức bế giảng lớp Đan đát hàng thủ công mỹ nghệ tại ấp Đặng Văn Đông - xã Vĩnh hiệp.
Lễ khai giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Sở tại B - phường Vĩnh phước

Lễ khai giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Sở tại B - phường Vĩnh phước

 •   07/08/2016 23:21:00
 •   Đã xem: 726
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/8/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp cùng Phòng kinh tế - Đảng ủy - UBND phường Vĩnh phước tổ chức lễ khai giảng lớp Trồng rau màu, rau an toàn, rau hữu cơ, mở tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước

Lễ khai giảng lớp Trồng rau màu tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước

 •   07/08/2016 23:14:00
 •   Đã xem: 708
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/8/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp cùng Phòng kinh tế - Đảng ủy - UBND phường Vĩnh phước tổ chức lễ khai giảng lớp Trồng rau màu, rau an toàn, rau hữu cơ, mở tại khóm Biển dưới - phường Vĩnh phước - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu tại khóm Cà lăng B - Phường 2

Lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp trên rau màu tại khóm Cà lăng B - Phường 2

 •   05/08/2016 03:20:00
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/8/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp với phòng kinh tế tổ chức lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp, tại khóm Cà lăng B - Phường 2 - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp tại khóm Cà lăng B - Phường 2

Lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp tại khóm Cà lăng B - Phường 2

 •   05/08/2016 03:13:00
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/8/2016. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên phối hợp với phòng kinh tế tổ chức lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp, tại khóm Cà lăng B - Phường 2 - Thị xã Vĩnh châu.
Lễ bế giảng lớp Kỹ Thuật Viên Nuôi Thủy Sản.

Lễ bế giảng lớp Kỹ Thuật Viên Nuôi Thủy Sản.

 •   05/10/2015 22:43:00
 •   Đã xem: 1429
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 5/10/2015, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên tổ chức bế giảng lớp Kỹ Thuật Viên Nuôi Thủy Sản - Khóa 01/2015.
Lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp tại khóm cà lăng A biển - phường 2

Lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp tại khóm cà lăng A biển - phường 2

 •   29/09/2015 23:59:00
 •   Đã xem: 1143
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/9/2015. Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên phối hợp với phòng kinh tế tổ chức lễ khai giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp, tại Khóm cà lăng A biển - Phường 2 - Thị xã Vĩnh châu.

VĂN BẢN

471/SLĐTBXH-VLTLATLĐ

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 188 | lượt tải:67

386/QLLĐNN-TTTT

V/v Thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Thời gian đăng: 05/04/2023

lượt xem: 162 | lượt tải:65

850/SLĐTBXH-VLATLĐ

Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022

Thời gian đăng: 16/06/2022

lượt xem: 243 | lượt tải:78

1163/UBND-VX

V/v tuyên truyền, phổ biến thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

Thời gian đăng: 13/05/2022

lượt xem: 338 | lượt tải:280

21/PNV-ĐT

Về việc đăng ký tuyển sinh sau đại học tại Trung Quốc năm 2020.

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 671 | lượt tải:218

03/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2020 2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Thời gian đăng: 12/01/2020

lượt xem: 951 | lượt tải:242

60/TB-UBND

Thông báo về việc nghỉ Lễ, treo cờ nhân ngày Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thời gian đăng: 30/08/2017

lượt xem: 950 | lượt tải:309

111/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1500 | lượt tải:443

1126/UBND-NC

Công văn về việc đăng ký thu hút nhân lực trình độ sau đại học năm 2017 -2018

Thời gian đăng: 05/07/2017

lượt xem: 1051 | lượt tải:339

03/HD-SNV

Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

Thời gian đăng: 17/07/2017

lượt xem: 1430 | lượt tải:1077

Sự kiện trung tâm

« tháng 02/2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website ?

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Học nghề và Việc làm

LIÊN KẾT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học xây dựng miền tây Vĩnh Long
 • Trường Đại học Trà Vinh
 • Trường Cao Đẳng Nghề Số 9 Vĩnh Long
 • Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng
 • Trường Trung Nghề Đông Dương Cần Thơ
 • Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Bạc Liêu
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây